Archiwum | luty, 2021

BB 22 GRZEGORZOWICE. Kościół 7 Wnętrze widziane ku wschodowi

Naroża korpusu wzmacniają szkarpy. Za to detale architektoniczne i elementy wyposażenie wnętrza mogą służyć w charakterze pomocy naukowych do wykładu o stylach w sztuce. Jest tu romańskie okno z czworolistnym gotyckim maswerkiem, są ostrołukowe gotyckie kamienne odrzwia, późnorenesansowe półkoliste portale w elewacjach: zachodniej i południowej, barokowe ołtarze i ambona, swymi półkolistymi formami harmonizująca z geometrią […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 21 GRZEGORZOWICE. Kościół. 6 od południowego wschodu z widokiem na dzwonnicę

Dziś takie działanie uznalibyśmy za wielce brutalne, ale w wieku XVII, szczególnie po soborze trydenckim, zamierzano zwyczajnie i po prostu zmodernizować i rozbudować zbyt mały, a przez to nie dość funkcjonalny kościółek. Szacunek do historycznego dziedzictwa, uznający takie działania za porównywalne ze świętokradztwem, obudził się u Europejczyków dopiero w wieku XIX. Nawa jest murowana i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 20 GRZEGORZOWICE. Kościół. 5 Połączenie Rotundy z Nawą

Jakie było pierwotne przeznaczenie rotundy ?. Gdyby datowanie profesora Dmochowskiego okazało się trafne, znaczyłoby, iż powstała ona w czasach, gdy wsią władał świętokrzyski klasztor. Można więc przypuszczać, że rotunda zbudowana została jako baptysterium misyjne benedyktynów. Potem, gdy utworzono tu parafię, dobudowano zakrystię, wykuwając łączący je, ostrołukowo obramiony otwór. Oczywiście niewielka powierzchnia rotundy nie odpowiadała potrzebom […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 19 GRZEGORZOWICE. Kościół 4. Widok od północnego-wschodu

Mimo takiego zapisu profesor Dmochowski uważa, że: prymitywny charakter budowy wskazuje wiek XII jako prawdopodobnie najpóźniejszy okres jej powstania…Są też opinie datujące rotundę na wiek XI. Wyniki badań archeologicznych w związku z brakiem w otoczeniu kościoła jakichkolwiek obiektów starszych niż z przełomu XIII/ XIV stulecia tak wczesne datowanie kościoła raczej wyklucza niż popiera. Absyda zachowała […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 18 GRZEGORZOWICE. Kościół 3. Rotunda i pomnik z przykościelnego cmentarza

W spisie świętopietrza, jako parafia, Grzegorzowice pojawiają się w latach 1350 –51, a sam kościół nazwany jest „ecclesia nova”. Jeżeli zapis ten jest prawdziwy, to skoro kościół był wówczas mowy, musiał być zbudowany w 1. połowie wieku XIV Długosz podaje, że kościół ufundował Nawój Toporczyk w wieku XIV.

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 17 GRZEGORZOWICE Kościół 2. Rotunda od strony północnej

Świątynia składa się z dwóch kilku brył, których dominantę stanowi wykonana z miejscowego kamienia (wapień dewoński) rotund z absydą – o murach grubości od 1 do 1,15 metra. oraz dobudowanej od zachodu w wieku XVII kwadratowej nawy z gotycką zakrystią od północy. Pierwsza wzmianka w dokumentach, dotycząca Grzegorzowic, pochodzi z roku 1269, kiedy to świętokrzyski […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 16 GRZEGORZOWICE Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela.1. Widok od strony południowej

Wieś Grzegorzowice leży w gminie Waśniów w powiecie ostrowieckim  w województwie świętokrzyskim. Kościółek w Grzegorzowicach jest obiektem absolutnie niezwykłym. Jest też mocno kłopotliwy dla naukowców, gdyż stwarza badaczom problemy co do datowania – a rozbieżności sięgają tu od dwóch do trzech stuleci. Grzegorzowicki kościółek położony jest nad rzeczką Dobruchną, na stromym wapiennym wzgórzu: „na które […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]