Drewniana dzwonnica przy łagowskim kościele parafialnym

Od zachodu do fasady łagowskiego kościoła dostawiona jest wieża. W przyziemiu znajduje się kruchta, a na najwyższej kondygnacji – aż do czasów II wojny światowej zawieszone były dzwony. Przybudowana do północnej ściany wieży półkolista klatka schodowa wydaje się być później-sza od reszty elementów wieży. Zapewne komunikacja na strych rozwiązana była przedtem w inny sposób: albo schody mieściły się w grubości muru, albo miały drewnianą konstrukcję przy-stawiona do ścian wieży. W roku 1927 wieżę nadbudowano, zmieniono tez formy wieńczącego ja hełmu.
Podczas działań wojennych w listopadzie roku 1944 łagowski kościół bardzo ucierpiał. Zniszczeniu uległa więźba dachowa, część murów i sklepień a także górne partie wieży. Po wojnie wieżę odbudowano, ale stan jej murów uznano za zbyt słaby, by obciążać je ciężarem dzwonów i drganiami wywoływanymi ich „pracą”. Zresztą, chcąc przywrócić wieży dawną funkcję dzwonnicy, należałoby wykonać w niej skomplikowaną, wielokondygnacyjną drewnianą konstrukcję niosąca dzwony. Dlatego tez podjęto decyzję, aby tę konstrukcję – zresztą znacznie prostszą, bo niższą, wykonać poza wieżą. I tak powstała obecna drewniana dzwonnica. Nie jest ona tak piękna jak inne drewniane dzwonnice w Polsce czy nawet w regionie świętokrzyskim, ale wrosła już w otoczenie kościoła i panoramę Łagowa i co najważniejsze nawiązuje – poprzez zastosowany w niej materiał konstrukcyjny – do niezwykle bogatej tradycji polskich drewnianych dzwonnic.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]