Widok łagowskiego kościoła parafialnego od południowego-wschodu

Parafia w Łagowie istniała już w roku 1326, co wiadomo z akt watykańskiej kurii, musiał więc stać tu kościół – co zresztą potwierdzone jest dokumentem z roku 1230. Brak wiedzy co do lokalizacji kościoła. Przyjmuje się, że stał on w tym samym miejscu co obecna świątynia, choć istnieje też hipoteza, że stał on kilkadziesiąt czy nawet sto metrów dalej, w kierunku zachodnim. Badania archeologiczne żadnych rozstrzygnięć na ten temat nie przynoszą, ale wydaje się, że bardziej prawdopodobną jest jednak lokalizacja w obecnym miejscu, gdyż usytuowanie kościoła wydaje się miało pewien wpływ na wygenerowanie układu urbanistycznego Łagowa.
Pierwszy łagowski kościół zbudowany był z drewna. Nie można więc wykluczyć, że kościół o którym pisze w Liber Beneficiorum Długosz, a który składał się z drewnianej nawy i murowanego prezbiterium był w części (nawa) pierwszym kościołem Łagowa, a proces jego modernizacji rozpoczęto dobudowując do starej drewnianej nawy – nowe, murowane prezbiterium. Prezbiterium jest zdecydowanie gotyckie, a więc z czasów lokacji miasta lub z pierwszych lat „miejskosci” Łagowa. Nie wiadomo dokładnie, kiedy je wybudowano. Z herbu Sulima umieszczonego na zworniku sklepienia można wnioskować, że sklepienia zakończono w latach gdy włocławskim biskupem był jeden z Oporowskich (pieczętujących się tym właśnie herbem): Władysław (lata 1434-49) lub Jędrzej (1481-83).

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]