W aktach Dyrekcji Ubezpieczeń zachował się plan kościoła z roku 1845. Miał on prostokątną wydłużoną nawę, od zachodu flankowaną dwiema kolistymi wieżyczkami, transept utworzony z kaplic i niewielkie prezbiterium o planie zbliżonym do kwadratu. Bryłę uzupełniały jeszcze: przybudowana od północy do prezbiterium zakrystia oraz kruchta, dobudowana do południowej ściany nawy. Na przełomie XIX i XX stulecia (wiemy to z relacji Michała Rawity-Witanowskiego) wnętrze nawy nakrywał płaski strop, zaś nad prezbiterium znajdowało się pozorne sklepienie z desek. Dzisiejszy kształt nadała daleszyckiej świątyni przebudowa z lat 1907-1912 dokonana według projektu znanego architekta, Stefana Szyllera. W swym projekcie Szyller zachował dawną długość nawy i flankujące ją od zachodu wieżyczki, ale dobudował jeszcze nawy boczne, znacznie powiększając powierzchnię świątyni i nadając je układ bazyliki. Znacząco wydłużył także prezbiterium, zamykając je trójbocznie. W projekcie zachował ideę dwóch symetrycznie rozmieszczonych kaplic, oddalając je jednak od siebie – co wynikało z dodania naw bocznych. Zlikwidował kopułę nad skrzyżowaniem, a całe wnętrze kościoła nakrył sklepieniami.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]