Łagowski kościół parafialny od strony południowej, od strony Rynku

W roku 1253 książę Bolesław Wstydliwy zezwolił włocławskiemu biskupowi Zbylutowi z Gołańczy na lokalizację miasta Łagowa – na wzór pobliskiego Tarczka, czyli na prawie niemieckim (lub średzkim). Tenże sam książę cztery lata później podpisał podobny dokument dla miasta Krakowa. Ówczesna lokacja Łagowa (w odróżnieniu do Krakowa) nie powiodła się. To, że nie powstało wówczas miasto, nie znaczy oczywiście, że nic się tutaj nie działo. Istniała tu bowiem wieś tak zwana „wielodrożnica”, której układ utrwalony został w rozplanowaniu obecnego rynku oraz wpadających do niego ulic. Układ komunikacyjny wynikł z krzyżowania się ówczesnych dróg. Najważniejszy był biegnący wzdłuż rzeki Łagowicy szlak północ-południe, tu stanowiący odcinek traktu Wąchock – Nowa Słupia – Szydłów, dalej prowadzącego ku Mazowszu oraz do Krakowa.  Na osi północ południe był to trakt: Daleszyce – Opatów, dalej prowadzący w kierunku Śląska (na zachód) i Rusi – przez Sandomierz (na wschód). Prócz tych głównych traktów z ówczesnego Łagowa wychodziły tez drogi o lokalnym charakterze do sąsiadujących z Łagowem wiosek. Należy też dodać, że układ dróg i traktów wynikał z ukształtowania terenu, bo drogi dawniej (nie jak obecne autostrady na estakadach i w tunelach) prowadziły po terenie, „wybierając” jak najłatwiejsze do pokonania miejsca. Istotnym elementem mającym wpływ na ukształtowanie się układu zabudowy miał czynnik fizjograficzny. Zabudowa rozłożyła się wzdłuż zbocza, równolegle a nie prostopadle do jego nachylenia.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]