Archiwum tagów: swietegory

BB 10 Dębno. Kaplica cmentarna p.w. Bożego Miłosierdzia

Podobnie jak Krzyż towarzyszący kościołowi z Dębna tutejsza kaplica cmentarna ma dla mnie istotne znaczenie symboliczne. Jest wyrazem głębokiego przywiązania do katolickiej tradycji mieszkańców Dębna, którzy w niełatwych dla budowniczych kościołów czasach poczuli się zobligowani do kontynuowana roli fundatorów wypełnianej przez wcześniejsze pokolenia żyjące na Tej Ziemi… Wybudowana z inicjatywy Ks. Proboszcza Henryka Dudka i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 09 Dębno. Istniejący kościół parafialny. Krzyż z otoczenia kościoła

Myślę, ze szczególnie ważne miejsce w twórczym dorobku Borowieckiego zajmują kościoły w Krajnie i Dębnie. Sprawiła to wyjątkowość lokalizacji  a konkretnie piękno krajobrazu Gór Świętokrzyskich, stanowiących tło, którego nie posiadają dzieła architektury zlokalizowane w miastach. W Dębnie jest otwarty widok na zbocza Świętego Krzyża. Skromny krzyż na postumencie będący dawnym nagrobkiem towarzyszący absydzie prezbiterium kościoła […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 08 Dębno. Istniejący kościół parafialny. Widok od strony południowej

Narożniki korpusu od strony zachodniej opinają koliste szkarpy. Wszystkie okna są półkoliście zasklepione. Okna nawy są wysokie i zapewniają dużą ilość światła. Nakryte sklepieniami wnętrza są przestrzenne, co jest efektem ich znaczącej wysokości, a także niewielkiej grubości i prostoty filarów, podtrzymujących sklepienia. Ponieważ niczego nie uratowano ze spalonego kościółka, wyposażenie obecnej świątyni jest całkiem nowe. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 07 Dębno Kościół. Istniejący kościół parafialny. Widok od strony Płd.-zach.

Obecny kościół wybudowano w latach 1930 – 36. Według Akt Konsystorskich budową kierował kielecki architekt Wacław Borowiecki. Jest on autorem bardzo wielu obiektów na terenie Kielecczyzny, w tym licznych obiektów sakralnych. Czy tylko „kierował budową” w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia, czy przez zapis w Aktach rozumieć mamy także jego autorstwo projektu? Konsekracji dokonał w roku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 06 Dębno Kościół 2. Nieistniejący kościół drewniany parafialny. Fasada

W roku 1827 wieś Dębno była niewielką osadą i liczyła 181 mieszkańców. W 2. połowie XIX stulecia ilość Dębnian powiększyła się i wówczas wieś zamieszkiwało 303 mieszkańców. Zasięg terytorialny parafii był dość duży i obejmował kilka wsi, stąd zapis: „parafia 1370 dusz liczy” – w „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego”. W tym czasie stuletni kościół był […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 05 DĘBNO Kościół. Nieistniejący drewniany kościół parafialny. Widok bryły kościoła

Wieś Dębno leży w powiecie kieleckim, w gminie Nowa Słupia. W połowie drogi pomiędzy Nową Słupią i Bodzentynem, na północnym stoku pasma Łysogórskiego. Z dokumentu wystawionego w roku 1343 przez krakowskiego biskupa Jana Grota wynika, że Dębno było wówczas miastem. „Actum et datum in Dębno oppido nostro” napisał biskup Grot i chociaż dokument dotyczy zupełnie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 04 Chybice Wnętrze kościoła

CHYBICE kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty Chybice, wieś sołecka, gmina Pawłów, powiat starachowicki W  roku 2003 miałem przyjemność prowadzić badania więźby dachowej kościoła. Do publikacji wyników nie z mojej winy nie doszło, korzystam więc z okazji by jakiś ślad po nich upublicznić… Opis więźby: Obecna więźba stanowi efekt przebudowy (nie wiadomo z jakiego okresu) przy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 03 Chybice Kościół od południowego-wschodu

CHYBICE kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty Chybice, wieś sołecka, gmina Pawłów, powiat starachowicki Kościół od lat wzbudzał wśród naukowców duże zainteresowanie. Ostatecznie (chyba ?) zdiagnozowany został jako „prowincjonalny choć stosunkowo wczesny przykład rozwiązań jednofilarowych w Małopolsce”. Opinia, nie oddaje niestety niezaprzeczalnych walorów estetycznych kościoła. W dodatku określenie „prowincjonalny” wydaje się pobrzmiewać nieco lekceważąco i krzywdząco […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 02 Chybice Kościół od strony wschodniej

Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego oraz ciosu i cegły użytych do detalu architektonicznego. Składa się z nawy szerokiej na 8.00 m (o sklepieniu podpartym na jednym filarze) oraz jednoprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego prosta ścianą (nakrytego sklepieniem krzyżowo- żebrowym), z dobudowaną od północy zakrystią. Do zachodniej ściany nawy przylega wieża, kwadratowa w podstawie z niewielkim ryzalitem […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 01 Chybice Kościół od strony południowo-zachodniej

CHYBICE kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty Chybice, wieś sołecka, gmina Pawłów, powiat starachowicki Kościół ufundowany został przez dwóch krakowskich kanoników: Święsława (lub Święczsława)  i Macieja ze Śnieżkowi )lub Świążkowic) w roku 1362. Kościół odnawiany był w roku 1617 i w 1710 (dobudowa wieży ?). Rekonsekrowany w roku 1740 i 1841. Remontowany w latach 1975-1992 (nowe […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]