Archiwum tagów: spacerl

04. ŁAGÓW. Układ urbanistyczny

Tak więc wydany w roku 1375 przez Elżbietę Łokietkównę dokument lokacyjny Łagowa, nie był lokacją na tak zwanym „surowym korzeniu”, lecz porządkował stan prawny, uściślał rozwiązania urbanistyczne, układ zabudowy, stosunki własnościowe – ale w oparciu o elementy już istniejące. „Jądrem” układu urbanistycznego stał się tu plac rynkowy, bardzo wydłużony – o wymiarach ok. 70 na […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

03. ŁAGÓW. Układ urbanistyczny

W roku 1253 książę Bolesław Wstydliwy zezwolił włocławskiemu biskupowi Zbylutowi z Gołańczy na lokalizację miasta Łagowa – na wzór pobliskiego Tarczka, czyli na prawie niemieckim (lub średzkim). Tenże sam książę cztery lata później podpisał podobny dokument dla miasta Krakowa. Ówczesna lokacja Łagowa (w odróżnieniu do Krakowa) nie powiodła się. To, że nie powstało wówczas miasto, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

02. ŁAGÓW. Nowy Staw – Grodzisko

Najstarszym zabytkiem (choć wciąż jeszcze do Rejestru Zabytków nie wpisanym) jest grodzisko – a ściślej: jego relikty – w Nowym Stawie. Szczegółowo (jednak tylko na tyle, na ile pozwala aktualny i mało zaawansowany stan badań) opisuje ten obiekt Czesław Hadamik w wydanej parę lat temu książce „Zarys dziejów Łagowa”. Publikacja ta jest obecnie najnowszą i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

01. ŁAGÓW – Od autora

Przystępując do pracy nad nową publikacją o dziejach i zabytkach Łagowa staraliśmy się, by stanowiła ona kontynuację i uzupełnienie pozycji już wydanych. Łagów i  jego okolice mają już przecież swoją bibliografię. Swoją, to znaczy taką, w której Łagów jest wiodącym tematem, można powiedzieć „głównym bohaterem” , która pisana jest o Łagowie i z perspektywy Łagowa. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]