Archiwum tagów: spacerl

04. ŁAGÓW. Układ urbanistyczny

Tak więc wydany w roku 1375 przez Elżbietę Łokietkównę dokument lokacyjny Łagowa, nie był lokacją na tak zwanym „surowym korzeniu”, lecz porządkował stan prawny, uściślał rozwiązania urbanistyczne, układ zabudowy, stosunki własnościowe – ale w oparciu o elementy już istniejące. „Jądrem” układu urbanistycznego stał się tu plac rynkowy, bardzo wydłużony – o wymiarach ok. 70 na […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

03. ŁAGÓW. Układ urbanistyczny

W roku 1253 książę Bolesław Wstydliwy zezwolił włocławskiemu biskupowi Zbylutowi z Gołańczy na lokalizację miasta Łagowa – na wzór pobliskiego Tarczka, czyli na prawie niemieckim (lub średzkim). Tenże sam książę cztery lata później podpisał podobny dokument dla miasta Krakowa. Ówczesna lokacja Łagowa (w odróżnieniu do Krakowa) nie powiodła się. To, że nie powstało wówczas miasto, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

02. ŁAGÓW. Nowy Staw – Grodzisko

Najstarszym zabytkiem (choć wciąż jeszcze do Rejestru Zabytków nie wpisanym) jest grodzisko – a ściślej: jego relikty – w Nowym Stawie. Szczegółowo (jednak tylko na tyle, na ile pozwala aktualny i mało zaawansowany stan badań) opisuje ten obiekt Czesław Hadamik w wydanej parę lat temu książce „Zarys dziejów Łagowa”. Publikacja ta jest obecnie najnowszą i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

01. ŁAGÓW – Od autora

Przystępując do pracy nad nową publikacją o dziejach i zabytkach Łagowa staraliśmy się, by stanowiła ona kontynuację i uzupełnienie pozycji już wydanych. Łagów i  jego okolice mają już przecież swoją bibliografię. Swoją, to znaczy taką, w której Łagów jest wiodącym tematem, można powiedzieć „głównym bohaterem” , która pisana jest o Łagowie i z perspektywy Łagowa. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]

Lisów. Epitafia Krasińskich

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Historia jednego pocisku Czyli epitafia Krasińskich w Lisowie Kaplica Krasińskich w Lisowie. To tu leżą […]