Archiwum | Inne RSS feed for this section

KIELCE Ratusz. Miasto Kielce, ul. Rynek nr 1.

Pierwotny kielecki ratusz stał na środku rynku – zbudowano go w 1. połowie XVI stulecia. Był on piętrowy, murowany (co wtedy w Kielcach było rzadkością) i miał plan prostokąta z dostawioną od strony południowej wieżą. Jak w każdym ratuszu odbywały się tu posiedzenia rady miejskiej, prowadzono rozprawy sądowe (na piętrze mieściły się dwie sale: radziecka […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Kamienica Smoleńskich. Ul. Sienkiewicza 19

Jednym z elegantszych i – co do dziejów i zmian sposobów użytkowania – ciekawszych budynków stojących przy ulicy Sienkiewicza, jest obiekt nazywany „kamienicą Smoleńskich”. Kamienica zajmuje działkę na południowo-zachodnim narożniku ulic Sienkiewicza i Małej. Od Małej ma ona pięć osi, a od Sienkiewicza aż czternaście (licząc dwukrotnie oś ściętego narożnika). Kiedyś były to dwie odrębne […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Kamienica Saskich. Ul. Rynek 16

Murowany z 1 ćw. XIX w. Kamienica Saskich zdecydowanie wyróżnia się pośród zabudowy kieleckiego Rynku. Zarówno pod względem wysokości (ma dwa piętra i dorównuje jej jedynie Ratusz) jak i jakości detalu architektonicznego. Wyróżnia się też śmiałością kolorystyki, ale na ten aspekt „spuśćmy zasłonę miłosierdzia”, bowiem zastosowana ostatnio przy malowaniu jej elewacji „głębia koloru” wynika raczej […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Kamienica F. K. Kowalskiego. Ul. Wesoła 31

Murowana z 1882 r., architekt Franciszek Ksawery Kowalski. Jedna z najładniejszych kamieniczek w Kielcach, zlokalizowana przy ulicy Wesołej 31, zaprojektowana i zbudowana została „na własne potrzeby” przez Franciszka Ksawerego Kowalskiego, gubernialnego architekta. Kowalski przybył do Kielc w roku 1864. Miał wówczas 37 lat. Na emeryturę przeszedł w roku 1897, a w czasach swej zawodowej aktywności […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Bank BGŻ. Ul. Sienkiewicza 47

W drugiej połowie XIX stulecia i w pierwszym dziesięcioleciu wieku XX projekty reprezentacyjnych kieleckich budowli sporządzali zwykle architekci będący szefami tutejszych władz architektoniczno-budowlanych. Dobrze się stało, że w przypadku zamierzonej budowy gmachu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu sięgnięto do najlepszej z możliwych metod wyłaniania autora projektu – do konkursu architektonicznego. Nie istniało jeszcze wówczas Stowarzyszenia Architektów Polskich […]

Ciąg dalszy 1 Comment

CHMIELNIK Synagoga. Gmina Chmielnik, powiat kielecki.

Zespół Bóżnicy, murowana po 1630 r. Chociaż początki żydowskiego osadnictwa w Chmielniku odnieść należy do połowy XVI stulecia, to jednak powstanie tutejszej gminy, jako organizacji w pełni ukształtowanej, datuje się dopiero na rok 1630. W tym właśnie czasie, na mocy przywileju wystawionego przez właściciela miasta, Krzysztofa Gołuchowskiego, chmielniccy Żydzi uzyskali prawo do swobodnego zamieszkania, budowy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Synagoga. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół Bóżnicy, obiekt murowany z 1638 r. Rawita Witanowski podaje, że w roku 1564 w Chęcinach domów było 296, z czego Żydzi, których wówczas zamieszkiwało tu dziewięć osób, posiadali 2. Sto lat później Żydzi stanowili już 15 % mieszkańców, a po upływie następnych stu lat niemal 90 %. Już około połowy XVI stulecia chęcińscy mieszczanie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Niemczówka. Gmina Chęciny, powiat kielecki

Dom nr 7, tzw. Niemczówka, murowany z 1570 roku, rozbudowany o izbę wielką w 1634, rozbudowany w XIX i XX w., remontowany ok. 1970 i 1988 r. Gdy na przełomie XIII/XIV wieku zbudowano na skalistym wzgórzu chęciński zamek, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek końca wsi o nazwie Chęciny, oddalonej o kilka kilometrów na […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BODZENTYN Mury miejskie. Gmina Bodzentyn, powiat kielecki.

Pozostałości miejskich murów obronnych, murowane z 2 połowy XIV w., częściowo zrekonstruowane w latach 1984-1986. O ile miasto Szydłów dość powszechnie znane jest ze swoich średniowiecznych fortyfikacji (czasem określane jest jako polskie Carcassonne), to wiedza o murach miejskich Bodzentyna jest o wiele bardziej ograniczona. Wiedzą o nich oczywiście mieszkańcy tej miejscowości, profesjonaliści zajmujący się badaniami […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KOSSÓW Stara plebania. Gmina Radków, powiat włoszczowski.

Na strychach, w szufladach, na spodzie szafy czy może w piwnicy znajdują się prawdziwe skarby o których nic nie wiemy. Stare fotografie, szkice, obrazy prezentujące obiekty, ludzi, wydarzenia o których dawno zapomniano mogą wrócić ponownie do naszej świadomości dzięki „odkryciu” ich i zaprezentowaniu na forum internetowym. Wiele z tych unikatowych „obrazów przeszłości” ulega zniszczeniu i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]