Konferencja naukowa
Tradycje administracyjne i samorządowe Opatowa

Opatów, niedziela, 10 listopada 2013 roku, godz. 12:00

Opatowski Ośrodek Kultury
ul. Partyzantów 13 b, 27-500 Opatów
sala widowiskowa

Patronat honorowy:
Marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Jacek Semaniak

Komitet Organizacyjny:
Andrzej Chaniecki (Burmistrz Miasta i Gminy Opatów) – przewodniczący komitetu
Tomasz Rafał Staniek (Przewodniczący Rady Miejskiej Opatowa)
Waldemar Węglewicz (Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Czernika w Opatowie)
Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Rada Naukowa:
prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk, Kraków
prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Wojciech Saletra, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Henryk Suchojad, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ks. dr Waldemar Wałązka, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Anna Cyran, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Kazimierz Sztaba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

PROGRAM KONFERENCJI
Prowadzący: dr Radosław Kubicki (UJK Kielce)
12.00-12.15 – otwarcie konferencji i przywitanie szanownych gości
12.15-12.40 – dr hab. Wojciech Saletra (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  • Opatów w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Siedziba administracji terytorialnej

12.40-13.05 – dr Henryk Suchojad (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  • Opatów jako miejsce obrad sejmiku województwa sandomierskiego

13.05-13.30 – mgr Paweł Paciorek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  • Problemy polityczne i gospodarcze województwa sandomierskiego w świetle instrukcji sejmiku opatowskiego z lat 1764-1792

13.30-13.55 – dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  • Urząd gubernatora opatowskiego

13.55-14.20 – dr Szymon Kazusek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  • Znaczenie gospodarcze Opatowa na mapie administracyjnej dawnego województwa sandomierskiego

14.20-14.45 – mgr Dariusz Kalina (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach)

  • Dzwony opatowskie

14.45-15.10 – mgr Wiktor Węglewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  • Zarys dziejów Szkoły Elementarnej w Opatowie w latach 1818 – 1864

15.10-15.30 – dyskusja
15.30 – zakończenie konferencji

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]