Niewiele wiadomo o pierwotnym kościele z Chrobrza. Maciej Kromer w Kronice Polskiej założycielem osady mieni Chrobrego, który: „nowy zamek w mili od Wiślice założywszy Chrobrzem go nazwał”, co miałoby się stać około roku 1020. Ksiądz Wiśniewski  rozszerza Bolesławową fundację o obiekt sakralny, pisząc „w tym czasie powstał kościół i zamek, z którego ledwie koło kościoła miejsce ukazują”. Z całą pewnością kościół stał już w roku 1326 – a plebanów było w tymże roku aż dwóch: Oczesław i Maciej, choć może jeden z nich „plebanował” w zamkowej kaplicy?
Zachowany do dziś kościół parafialny zbudowany został około roku 1550 z funduszy ówczesnego „pana na Chrobrzu” – Stanisława Tarnowskiego. Jest budowlą orientowaną o czteroprzęsłowej nawie i dwuprzęsłowym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Stylowo – określić go można jako gotycko-renesansowy. Szczególnie widać to w rozwiązaniu detali: okna są jeszcze ostrołukowe, ale już portale zamknięte są półkoliście.
Drewniana dzwonnica stanowi stały element zabudowy przykościelnego cmentarza od czasu powstania murowanej świątyni. O jej istnieniu mówią kolejne lustracje, poczynając od najstarszej,  z  roku 1595, poprzez następne z lat: 1619, 1663, 1699 i 1748. W roku 1830 zapisano konieczność wymiany gontowego pokrycia, w 1860 zwracano uwagę na zły stan podłogi i schodów. Wielość remontów dokonywanych od chwili powstania dzwonnicy nie pozwala na żadne precyzyjne datowanie ani też na jednoznaczne  stwierdzenia, jak wyglądała pierwotnie i jakim zmianom ulegały  w międzyczasie  jej formy. Autorzy Katalogu Zabytków wpisali XIX stulecie jako  czas powstania obecnej „edycji” chroberskiej dzwonnicy – i wydaje się, biorąc pod uwagę cechy stylistyczne, że nie popełnili istotnego błędu.
Obiekt jest piętrowym prostopadłościanem z kwadratem w podstawie, nakrytym dachem namiotowym, łamanym. Ma konstrukcję słupowo – ramową ustawioną na podmurówce z kamienia łamanego łączonego zaprawą wapienną. Ściany pokrywa szalunek z pionowych desek „z listwowaniem”. Osiem otworów półkoliście zamkniętych, po dwa w każdej ścianie chroberskiej dzwonnicy zapewnia dobre rozprzestrzenianie się głosu zawieszonego w niej dzwonu.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

One Response to “CHROBERZ Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Złota, powiat pińczowski.” Subscribe

  1. Teresa 12 listopada 2016 at 21:14 #

    Tradycje przekazywane ustnie mówią, że jeden z zachowanych trzech dzwonów, który obecnie dzwoni w tej dzwonnicy (jeśli ma kto pociągnąć z sznur) został uratowany w czasie wojny przed wywiezieniem do niemieckiej huty przez zakopanie go w wykopanym pod dzwonnicą dole. Jeszcze niedawno żyli świadkowie tych wydarzeń.

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]

Lisów. Epitafia Krasińskich

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Historia jednego pocisku Czyli epitafia Krasińskich w Lisowie Kaplica Krasińskich w Lisowie. To tu leżą […]