W dniu 29.10.2016 w Krasocinie odbyła się prezentacja książki połączona z sesją popularno-naukową dotyczącą dziejów parafii Krasocin. Poniżej prezentujemy spis treści tego wydawnictwa, w której na ponad 500 stronach zaprezentowano często niepublikowane do tej pory informacje i archiwalia dotyczące krasocińskiej parafii.

 

SPIS TREŚCI

Ireneusz Gliściński, Wstęp 5

O autorach 8

Dariusz Kalina, Wieś Krasocin w XIV-XIX w. 11

Adam Malicki, Źródła do dziejów parafii Krasocin w zasobach Archiwum Diecezjalnego i Archiwum Państwowego w Kielcach 39

 • Księża parafii Krasocin 51
 • Ludność parafii Krasocin w metrykach kościelnych i księgach ludności 109
 • ANEKSY 172
 • Aneks 1. Księża sprawujący posługę na parafii w Krasocinie do 1948 r. 172
 • Aneks 2. Wykaz kolatorów parafii krasocińskiej 173
 • Aneks 3. Wybrane odpisy i fragmenty dokumentów dotyczące miejscowości z parafii Krasocin 174
 • Aneks 4. Miejscowości z parafii Krasocin w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 181
 • Aneks 5. Statystyka ludności parafii Krasocin w 1916 roku 184
 • Aneks 6. Powierzchnia miejscowości z parafii Krasocin w 1924 roku 186

Roman Mirowski, Szkice krasocińskie czyli o zabytkach miejscowości parafii krasocińskiej 189

 • Od autora 189
 • CHOTÓW – charakterystyka zabudowy wsi oraz nieistniejący kościół z XIV wieku (próba rekonstrukcji w oparciu o przykład z Tarnowa Pałuckiego) 191
 • KOŚCIOŁY KRASOCINA – kościoły które już nie istnieją 202
 • – pierwszy kościół – gotycki 202
 • – kościół drugi – późnogotycki 206
 • – kościół trzeci – siedemnastowieczny 209
 • – wariant przebudowy kościoła późnogotyckiego na siedemnastowieczny 216
 • KOŚCIOŁY KRASOCINA – Obecny, istniejący (czwarty) kościół – późnoklasycystyczny 221
 • KOŚCIOŁY KRASOCINA – kościół piąty (nigdy niezbudowany i istniejący tylko w formie projektu inż. W. Borowieckiego) 234
 • KOŚCIOŁY „Z SĄSIEDZTWA” 242
 • – kościół w Gruszczynie 242
 • – kościół parafialny w Kozłowie 248
 • – kościół parafialny w Olesznie 253
 • KRASOCIŃSKIE DWORY DREWNIANE 260
 • – osiemnastowieczny dwór w Ludyni 262
 • – nieistniejący dwór w Krasocinie 264
 • – dziewiętnastowieczny dwór w Woli Świdzińskiej 271

Adam Malicki, Cmentarze na terenie parafii Krasocin 277

 • Cmentarz przykościelny w Krasocinie 278
 • Cmentarz grzebalny w Krasocinie 279
 • Cmentarz ewangelicki w Stojewsku 287
 • Cmentarze wojenne 289
 • Cmentarz wojenny w Lipiu B 294
 • Cmentarz wojenny w Mieczynie 298
 • Cmentarz wojenny w Sułkowie 302

Grzegorz Dąbrowski, Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Krasocin 307

 • ANEKS. Wykaz wybranych kapliczek na terenie gminy Krasocin 321

Część II Materiały źródłowe

Dariusz Kalina, Dobra Oleszno w opisie inwentarza z 1627 r. 363

 • Tło historyczne 363
 • Tekst źródłowy 367

Adam Malicki, Wybrane inwentarze i opisy parafii Krasocin w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 385

 • Opis parafii w Krasocinie z 1521 roku 392
 • Inwentarz Podawczy 1824 395
 • Inwentarz Fundi Instructi z 1831 407
 • Inwentarz Fundi Instructi z 1835 422
 • Inwentarz Fundi Instructi z 1840 438
 • Inwentarz Fundi Instructi z 1864 457
 • Opis Kościoła Krasocińskiego sporządzony w roku 1884 473
 • Wizytacja parafii Krasocin z roku 1912 477

Adam Malicki, Niezrealizowany projekt neoromańskiego kościoła w Krasocinie z 1940 r. 487

Wskazówki bibliograficzne 499

 • Źródła pisane 499
 • Źródła drukowane 503
 • Opracowania 504
 • Wykaz skrótów 508

Oznaczone: ,

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

2 komentarze to “PARAFIA KRASOCIN. Na przestrzeni dziejów” Subscribe