Drewniana kapliczka w Duraczowie z figurą św. Jana Nepomucena, będącą dziełem sztuki ludowej

Wprawdzie zdecydowana większość dawnych kapliczek zdobiących polski krajobraz stano-wiła w jakimś sensie dzieło sztuki ludowej, ale ich autorami byli jednak rzemieślnicy – profesjonaliści. Chociaż nie byli absolwentami artystycznych uczelni, ich „warsztat” twórczy opierał się na naśladownictwie obowiązujących w danym okresie  nurtów i kierunków w sztuce (czasem z wynikającymi z prowincjonalizmu istotnymi opóźnieniami). Dopiero w ubiegłym stuleciu nastąpiła prawdziwa eksplozja sztuki zwanej „ludową”, czasem celowo jeszcze bardziej „prymitywizowanej” niż wynikałoby to z niedoskonałości warsztatowej twórców. Nierzadko – zresztą – i z bardzo różnych przyczyn, ten ludowy nurt uprawiany był także przez absolwentów Akademii Sztuk Pięknych.
W przypadku kapliczki z Duraczowa, wydaje się że jej autor nie był wyedukowanym a ASP plastykiem, lecz raczej utalentowanym samoukiem. A wykonana przez niego kapliczka i zdobiąca ją figura św. Jana Nepomucena jest dziełem interesującym i wartościowym.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

One Response to “22. DURACZÓW. Kapliczka św. Jana Nepomucena” Subscribe