Tekst i zdjęcia Grzegorz Dąbrowski

W niedzielę, 28 IV 2013 r. wieś Ludynia w gm. Krasocin przeżywała podniosłą uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego powstańców styczniowych poległych w Ludyni dnia 8 kwietnia 1864 r. Przy drodze prowadzącej z Ludyni w kierunku Czerwonki, na skraju lasu, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza wojennego z I i II wojny światowej, a także jak mówi tradycja z czasów Powstania Styczniowego, położony został granitowy głaz narzutowy z wykutą inskrypcją i krzyżem w wieńcu.

Zaszczycili nas swoją obecnością Beata Oczkowicz podsekretarz stanu w randze ministra, Marzena Okła-Drewnowicz, Krzysztof Lipiec, Marek Gos, Andrzej Bętkowski, vice-wojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, starosta włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz,  wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, przedstawiciele rady powiatu włoszczowskiego i rady gminy Krasocin na czele z przewodniczącym rady gminy, reprezentacja  Nadleśnictwa Włoszczowa oraz PKP, dyrektorzy szkół z Bukowy i Krasocina. Należy wspomnieć również o młodym pokoleniu reprezentowanym przez drużynę harcerską z Bukowy.  Uroczystość pod pomnikiem otworzyli inicjatorzy obchodów w Ludyni, członkowie Towarzystwa Historycznego w Krasocinie, Marek Teper, Stanisław Gieżyński i Grzegorz Dąbrowski, czwarty z nich,  Marian Sosnowski głos zabrał tuż przed odsłonięciem kamienia przez Panią Minister Beata Oczkowicz,  przypominając niepisaną tradycję tego miejsca wg której leżą tutaj pochowani powstańcy polegli w Ludyni przed 150 laty. O wartościach które winniśmy czerpać z postawy powstańców przypomniał w liście skierowanym do organizatorów i uczestników uroczystości Prezydent RP Bronisław Komorowski (treść listu dostępna po kliknięciu tego linku). List prezydenta odczytała poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

Poniżej prezentujemy fragmenty materiału roboczego do filmu z uroczystości w Ludyni realizowanego przez Agencję Filmową Spektor z Radomia.

Część druga odbyła się w malowniczym założeniu dworskim w Ludyni. Kilkaset osób obejrzało w widowisko historyczne zatytułowane „Pamięci Wachmistrza Kamińskiego”. Widzowie z podziwem obserwowali barwne stroje, musztrę, a potem inscenizację walki, którą Polacy stoczyli z Kozakami. Byli żołnierze na koniach, strzelcy, piechota i kosynierzy. Na potrzeby widowiska organizatorzy zbudowali drewniany młyn, który spłonął na zakończenie inscenizacji. Według historyków, właśnie w młynie, nie chcąc poddać się Kozakom popełnił samobójstwo wachmistrz Kamiński.   Tak wspaniałe i dobrze przeprowadzone wydarzenie, przygotowywane przez Towarzystwo Historyczne przez ponad 1,5 roku nie mogłoby się odbyć z takim efektem, gdyby nie rzesza ludzi dobrej woli.  Imponująco wyglądało zaangażowanie druhów ze wszystkich jednostek OSP z gminy Krasocin szczególnie z OSP Ludynia, Orkiestry Dętej z Krasocina, Koła gospodyń w Ludyni.  Bardzo ważne wsparcie, nie tylko finansowe, otrzymaliśmy ze strony Rady Gminy i UG. W Krasocinie, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Gorące podziękowania ślemy Agacie Kapelusz i Nadleśnictwu Włoszczowa za świetną współpracę i zrozumienie. Szczególne podziękowania należą się dla Pana Andrzeja Grzesznego i synów (zakład kamieniarski w Bukowie) za bezinteresowne poświęcenie swego czasu i trudu, efektem, czego jest imponujący pomnik.  Żonom i bliskim za cierpliwość. Firmy, które nas wsparły to Strunobet-Migacz, Nadleśnictwo Włoszczowa, Elmax Renata Loręcka, Agnieszka Kotulska, Biko-Serwis, LGD Między Czarną a Pilicą, Olmar-Marzec, Skład Budowlany Justyna Dachowska Mączka, NSZZ Solidarność PKP PLK, PKP Energetyka.

Oznaczone: Autor: Grzegorz Dąbrowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

One Response to “2013.04.28 Ludynia – Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego – podsumowanie” Subscribe