Archiwum tagów: album

UJAZD Zamek Krzyżtopór (2). Gmina Iwaniska, powiat opatowski.

Zamek Krzyżtopór zbudowany został na planie pięcioboku, z bastionami na narożach. Fortyfikacje obejmują teren o powierzchni około hektara. Zewnętrzny obwód tworzyły ziemne obwałowania wzmocnione kamiennym murem oporowym. Cztery bastiony wypełnione były ziemią, a usypane na nich stanowiska artyleryjskie bronić miały przedpola. Piąty z bastionów, nazywany Wysokim Rondlem, umieszczony na głównej osi zamku, posiadał w swym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WĄCHOCK Opactwo Cystersów (2). Gmina Wąchock, powiat starachowicki.

Brak jednolitych wytycznych władz zakonu co do  konkretnego modelu rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych cysterskich budowli sprawiał, że ulegały one stałej ewolucji. Co także niezwykle ważne, możliwe było również wzbogacanie rozwiązań o elementy miejscowe czy też charakterystyczne dla miejsc z których pochodzili budowniczowie klasztorów. Ten ostatni czynnik okaże się właśnie niezwykle istotny w przypadku opactwa w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WĄCHOCK Opactwo Cystersów (3). Gmina Wąchock, powiat starachowicki.

Problem precyzyjnego określenia czasu budowy wąchockiego opactwa został niedawno bardzo ułatwiony dzięki odkryciu na jednym z ciosów fasady kościoła sygnatury architekta, Brata Simona. Ten sam artysta prowadził budowę cysterskiego kościoła w Casamari w Italii, konsekrowanego w 1217 roku. Z innych dokumentów wiadomo, że Brat Simon kierował pracami w San Galgano. Wobec tego w Wąchocku i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WIŚLICA Kolegiata (2). Gmina Wiślica, powiat buski.

Gotycka kolegiata powstała z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, o czym świadczyć mogą jej cechy charakterystyczne dla „kazimierzowskich” kościołów: smukłość proporcji i dwunawowy korpus. Genezy takiego właśnie rozwiązania korpusu, nazywanego też salowym, szukać należy w budownictwie klasztornym, choć posiada on przeznaczenie nie tylko liturgiczne. Wnętrza kościołów wykorzystywane były wówczas także jako sale do celów sądowniczych, głównie z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KUROZWĘKI Pałac (2). Gmina Staszów, powiat staszowski.

Na przełomie XVII i XVII wieku podniesiono o około 2,5 metra poziom dziedzińca i otoczono go arkadowymi krużgankami. Krużganki odegrały ważną rolę funkcjonalną, wiążąc komunikacyjnie poszczególne skrzydła i ujednolicając poziomy podłóg. Zmiana poziomu dziedzińca sprawiła też, że brama główna przestała pełnić rolę bramy wjazdowej, została tylko głównym wejściem, a dojazd odbywał się poprzez bramę w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŚWIĘTY KRZYŻ Klasztor (3). Gmina Bieliny, powiat kielecki.

Duchowe (a za nim także materialne) odrodzenie świętokrzyskiego konwentu nastąpiło za czasów opata Stanisława Sierakowskiego (1636 – 62) głównie dzięki jego osobistym działaniom. Odnowił on kontakty z legendarną macierzą benedyktynów, z klasztorem na Monte Cassino. Co do materialnych zasług opata – to wymienić tu trzeba ufundowany przez niego srebrny relikwiarz o kształcie owalnego słońca i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŚWIĘTY KRZYŻ Klasztor (2). Gmina Bieliny, powiat kielecki.

Wstąpiwszy na polski tron Władysław Jagiełło (być może rekompensując opactwu straty poniesione przez litewski najazd z roku 1370) otoczył klasztor szczególną opieką. Ufundował ozdobienie kościoła rusko – bizantyjską polichromią, kazał pokryć dach ołowianą blachą oraz wyposażył świątynie w sprzęty liturgiczne i bardzo wówczas kosztowne organy. Przed każdą wyprawą wojenną – także przed wojną z Zakonem […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Pałac Biskupi – wnętrza. Miasto Kielce

Wnętrza pałacu są znakomitym i wyjątkowo dobrze zachowanym przykładem architektury epoki Wazów. Układ wnętrz, podobnie jak kompozycja elewacji, ma charakter osiowy. Reprezentacyjne pomieszczenia znajdują się na piętrze, posiadającym charakter typowego dla baroku „piano nobile”. Pierwsza z dwóch wielkich sal umieszczonych na głównej osi pałacu to Sień, nazywana też Salą Rycerską. Za nią, od strony ogrodu, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

RUDA PILCZYCKA Pałac. Gmina Słupia, powiat konecki.

Ruda Pilczycka leży w dolinie rzeki Czarnej, pod względem administracyjnym należąc do gminy Słupia w powiecie koneckim. Wieś rozłozona jest przy drodze z Kielc do Przedborza; do Kielc jest stąd 55 kilometrów. W średniowieczu dobra pilczyckie należały do powiatu chęcińskiego. Pierwsze wzmianki dotyczą nie Rudy, tylko samej Pilczycy. Parafia pilczycka zwana Zaleśną wymieniona jest w […]

Ciąg dalszy 1 Comment

RDZUCHÓW Kaplica. Gmina Potworów, powiat przysuski, woj. mazowieckie.

Wieś Rdzuchów leży w połowie drogi między Przysuchą a Klwowem, nieco w bok od szosy łączącej te miejscowości. Od niepamiętnych czasów Rdzuchów wchodził w skład parafii w Klwowie. Biorąc pod uwagę ponad dziesięciokilometrowa odległość Rzduchowa do Klwowa, parafianie stąd pochodzący mieli do kościoła spory kawał drogi. Właśnie dlatego właściciel wsi podjął decyzję o wybudowaniu w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]

Lisów. Epitafia Krasińskich

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Historia jednego pocisku Czyli epitafia Krasińskich w Lisowie Kaplica Krasińskich w Lisowie. To tu leżą […]

Lisów. Ołtarz św. Barbary w Kaplicy Krasińskich w Lisowie

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr O takim jednym co Baśkę rozebrał Ta oto Barbara jest bardzo bardzo stara. Nie skłamię […]