Archiwum | Kościoły i klasztory RSS feed for this section

BEJSCE Kościół parafialny. Gmina Bejsce, powiat kazimierski.

Wieś Bejsce położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidzicą, dopływem Wisły. Jej nazwa pochodzi od bzu i pierwotnie brzmiała Bzecz lub Bziecz, a u Długosza Beszcze. O początkach bejsceńskiego (taką formę przymiotnikową zaleca „Słownik Etymologiczny”) tak pisze ksiądz Wiśniewski: „Już Lambert, biskup krakowski w 1063 r. dał kościołowi w Bejscach dziesięcinę z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BEJSCE Kaplica Firlejów. Gmina Bejsce, powiat kazimierski.

Kaplica Firlejów powstała przy kościele parafialnym w Bejscach około 1594 – 1600 roku, ufundowana przez krakowskiego wojewodę Mikołaja Firleja. Patronką kaplicy jest Matka Boska, ale głównym celem Firleja było wzniesienie kaplicy nagrobnej dla niego i jego małżonki Elżbiety z Ligęzów. Kaplica ma plan kwadratu, nakryta jest eliptyczną w przekroju kopułą opartą na pendentywach, ale bez […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BARDO Kościół parafialny. Gmina Raków, powiat kielecki.

Kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, murowany z 1789r. „W XV stuleciu stał w Bardzie kościół drewniany, którego kolatorem był właściciel Barda Mikołaj z Kurozwęk herbu Róża. Jak długo stał ów kościół nie wiadomo, gdyż dawne dokumenty zaginęły” – pisze ksiądz Jan Wiśniewski. Wieś Bardo leży na uboczu ważniejszych traktów komunikacyjnych i nie da się […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BAŁTÓW Kościół parafialny. Gmina Bałtów, powiat ostrowiecki.

Kościół murowany powstał w latach 1904-1909 ( na reliktach z 1697 r.), architekt Konstanty Wojciechowski. Bałtów leży nad rzeką Kamienną, w miejscu jej przełomu pomiędzy Wyżyną sandomierską a Przedgórzem Iłżeckim. Dawniej wieś nazywała się Bałutów, tak więc może należała do jakiegoś Bałuta (jak pisze ksiądz Wiśniewski), choć Słownik etymologiczny sugeruje raczej pochodzenie nazwy wsi od […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BALICE Kościół parafialny. Gmina Gnojno, powiat buski.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa, obiekt murowany z początku XIX wieku. Parafia w Balicach jest parafią bardzo „młodą”. Jej terytorium powstało z części parafii Janina i części parafii Gnojno. Erygował ją biskup kielecki Augustyn Łosiński w dniu 19 marca 1923 roku. Za to wieś Balice jest „starożytna, od niej wziął nazwę ród Balickich […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kaplica Trzech Króli. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja. Kaplica pod wezwaniem Trzech Króli, zw. Fotygów, murowana z 1614 r., architekt Kacper Fotyga. W roku 1582 od pioruna wybuchł pożar w chęcińskim kościele parafialnym. Nakryto go prowizorycznym dachem i przez dwadzieścia lat świątynia oczekiwała na remont. Być może jedną z przyczyn przedłużania się tego okresu była kwestia […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kaplica św. Leonarda. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Kościół franciszkański w Chęcinach w latach 1581-1603 pozostawał w rękach innowierców. Po odebraniu – wymagał remontu. Przystąpiono więc do odnowienia i rozbudowy franciszkańskiego zespołu dzięki funduszom Stanisława Branickiego, ówczesnego chęcińskiego starosty. Zdaniem Mariusza Karpowicza – w tym właśnie czasie zbudowana została kaplica św. Leonarda, zwana też kaplicą Branickich. Jako pierwszy autorstwo projektu kaplicy przypisał Kacprowi […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół ss. bernardynek

Gmina Chęciny, powiat kielecki. Zespół klasztorny dawniej klarysek. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, murowany z XV w. (?) i klasztor murowany z ok. XVII w. „Jest w Chęcinach jeszcze jeden klasztor, do niedawna etatowy, pp. Franciszkanek zwanych tu klaryskami z 1643 r…” – pisze Rawita Witanowski. „Jedną z pierwszych Kseni tego klasztoru była Elżbieta […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół oo. franciszkanów. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, murowany k. XIV w., klasztor murowany XIV/XV w., kaplica pod wezwaniem św. Leonarda, murowana XVI w. Franciszkanie pojawili się w Chęcinach w roku 1368, dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. Król podobno starał się u papieża Urbana II o zgodę na założenie franciszkańskich klasztorów także w Szydłowie, Skawinie i Opocznie, ale […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół parafialny św. Bartłomieja. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja, kościół murowany przed 1325 r. Parafialny kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Chęcinach, stojący na pochyłości zamkowego wzgórza, najprawdopodobniej wzniesiony został równocześnie z lokacją miasta, to znaczy przed rokiem 1325. Nieco innego zdania jest Rawita Witanowski, pisząc o nim: „Aktu erekcji nie posiada, lecz sądząc z ostrołukowego stylu, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]