Archiwum | Listopad, 2011

PROBOŁOWICE Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła. Gmina Złota, powiat pińczowski.

Nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w dokumentach w roku 1224 dzięki Wiesławowi z Probołowic. W roku 1326 była tu parafia należąca do dekanatu czarnocińskiego, plebanem był Paweł –  musiał więc stać kościół. Długosz potwierdza istnienie drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Jakuba arcybiskupa. W jego czasach /ok. roku 1470/ dziedzicem Probołowic i kolatorem był […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PARSZÓW Dzwonnica. Gmina Wąchock, powiat starachowicki.

Dzwonnica zajmuje narożnik działki. Jest dwukondygnacyjna, kwadratowa w podstawie i prostopadłościenna co do bryły. Jej górna kondygnacja jest ażurowa – wyróżniają się tu potężne miecze skotwione ze słupem i ryglem trzema promieniście umieszczonymi beleczkami. Dach dzwonnicy powtarza formy dachu wieży kościoła. Inną analogią do wieży jest zastosowanie poniżej balustrady „wycinankowego” fryzu. Dolne partie dzwonnicy osłonięte […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PARSZÓW Kościół parafialny p.w. Zesłania Ducha Św. Gmina Wąchock, powiat starachowicki.

Wieś Parszów, leżącą pomiędzy Wąchockiem a Skarżyskiem, należącą do parafii w Wąchocku wspomina ksiądz Wiśniewski w tych słowach: „przy drodze do Mostek stoi murowana kaplica pod wezwaniem Aniołów Stróżów, wystawiona w kształcie gwiazdy w 1837 r. przez fabrykantów z Parszowa i Mostków, długa 12 łok., szeroka 11 łok. wysok. 8 łok.”. Zanim zbudowano kościół i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OŻARÓW Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Stanisława. Gmina Ożarów, powiat ostrowiecki.

Miasto Ożarów lokowane było w roku 1569 na gruntach  Wyszmontowa, wsi należącej do rodziny Ożarowskich. Przywilej nadający Ożarowowi prawo magdeburskie podpisał król Zygmunt August. Dziedzic, pan Ożarowski przyjąwszy „wyznanie helweckie” zamienił nowo wybudowany kościół na zbór. Ranga zboru musiała być dość wysoka, skoro odbywały się tutaj synody: w 1598 „dystryktowy”, a w 1628 „prowincjonalny”. Konsekracja […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OKSA Wieża – dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja. Gmina Oksa, powiat jędrzejowski.

Miasto Oksa powstało w roku 1554 ze wsi Tworów dzięki przywilejowi Zygmunta Augusta uzyskanemu przez jej właściciela Imć Pana Mikołaja Reya z Nagłowic. Oksza – takim herbem pieczętowali się Reyowie i od niego nazwali miasto – uzyskała prawo niemieckie, uwolnienie mieszczan od ceł i myta na lat 12, dwa jarmarki rocznie i targ co wtorek. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ODROWĄŻ Kościół filialny św. Rozalii gm. Staporków

„W uliczce prowadzącej w stronę Wólki Plebańskiej i Niekłania na cmentarzu stał kościółek stary, drewniany, z wieżą na dachu gontami pokrytym. Przed głównym wejściem /boczne było do południa/ stał przez całą szerokość kaplicy ganek na dwóch słupach wsparty. Okien 3, podłoga i sufit. Ołtarzów było trzy. W głównym ołtarzu obydwa obrazy wyobrażały św. Rozalię.” – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OBIECHÓW Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP. Gmina Słupia Jędrzejowska, powiat jędrzejowski.

    Pierwsza wzmianka dotycząca Obiechowa pochodzi z roku 1215, zaś tutejszej parafii –z lat 1325-27, z której pleban Józef płacił od 9 grzywien i 6 skojców do 13 skojców i 18 denarów świętopietrza. W połowie XV stulecia istnienie obiechowskiego drewnianego kościoła parafialnego potwierdza Długosz. Dziedzicem wsi był wtedy Jan lub Iwan, kasztelan międzyrzecki.. W wieku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

NIEKRASÓW Dzwonnica . Gmina Osiek, powiat staszowski.

 Zbudowana  w wieku XVIII, stoi przy zachodnim ogrodzeniu kościelnego cmentarza.. Materiałem jest sosnowe drewno, a konstrukcję wykonano „w słup” Wyciosane z dębiny przyciesie opierają się na kamiennej podmurówce. Dzwonnica ma plan kwadratu. Jest dość niska, a jej oszalowane  deskami ściany są lekko pochyłe, zwężając się ku górze. Nakrywa ją namiotowy pobity gontem dach, z lekko […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]